Tööpakkumised

Tööpakkumised Euroopas

Jobradar personaalibüroo peamiseks tegevusalaks on Eesti, Läti ja Leedu elanikele töövõimaluste pakkumine teistes Euroopa riikides. Peamised sihtriigid on Soome, Norra, Saksamaa ning Prantsusmaa, kuid meil on tihti tööpakkumised ka teistes nn vana Euroopa riikides. Meie personalibüroo eesmärgiks on leida sobiv tööpakkumine igale huvitatud kandidaadile ning vastupidi. Erinevalt teistest personalibüroodest me ei paku ajutise tööjõu rentimise teenust, vaid oleme vahendaja tööotsija ja tööandja vahel. Teile, kui töötajale, see tähendab kõigepealt seda, et tööleping sõlmitakse sihtriigis asuva tööandjaga ning teie jaoks on kättesaadavad kõik õigused ja privileegid, mis on mõeldud kohalikele töötajatele.

Meie aitame leida sobivad tööpakkumised igale tööotsingus olevale kandidaadile. Selleks on ainult vaja saata meile oma CV kasutades allpool olevat vormi. Peale tööpakkumiste otsimist konkreetsete kandidaatide jaoks otsime pidevalt erinevaid spetsialiste meie välismaal asuvate partnerite jaoks. Tihtipeale meil on avatud tööpakkumised järgmistes valdkondades:

  • Ehitus (puusepad, betoonimeistrid, müürsepad jt)
  • Tootmine (keevitajad, lukksepad, metallkonstruktsioonide paigaldajad)
  • Põllumajandus (viljade ja marjade korjajad, abitöölised)
  • Logistika (laotöölised, autojuhid)

Avatud tööpakkumised


Töö Soomes

Avatud tööpakkumine ehitajatele Soomes. Kandidaadilt ootame mis iganes töökogemust ehituse valdkonnas ning soovi tööd teha. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke oma CV kasutades allpool olevat vormi.

Töö Prantsusmaal

Avatud tööpakkumine keevitajatele ja koostelukkseppadele Prantsusmaal. Keskmine tunnitasu on 13€ neto. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke oma CV kasutades allpool olevat vormi.

Töö Norras

Avatud tööpakkumine puuseppadele, plaatijatele, müürseppadele, plekkseppadele ning fassaadi paigaldajetele Norras. Kohustuslik on varasem töökogemus ning vähemalt algtasemel inglise keele oskus. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke oma CV kasutades allpool olevat vormi.

Töö Soomes

Avatud tööpakkumine keevitajatele, koostelukkseppadele ning metallkonstruktsioonide paigaldajetele Soomes. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke oma CV kasutades allpool olevat vormi.

Töö Saksamaal

Avatud tööpakkumine TIG-keevitajatele Saksamaal. Nõutud on vähemalt algtasemel Saksa keele oskus. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke oma CV kasutades allpool olevat vormi.

Töö Norras

Avatud tööpakkumine torumeestele, müüriladujatele, põrandakatte paigaldajatele, katusemeistritele ning vendimeestele Norras. Kohustuslik on varasem töökogemus ning vähemalt algtasemel inglise keele oskus. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke oma CV kasutades allpool olevat vormi.

Töö Soomes

Avatud tööpakkumine ehitajatele Soomes. Nõutud on varasem töökogemus ehitusel, eelistatult puitmajade ehituse või tootmise valdkonnas. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust või saatke oma CV kasutades allpool olevat vormi.

Kuidas näeb välja teie välismaale tööle asumise protsess

Nagu varem öeldud, Personalibüroo JobRadar peamine eesmärk on olla vahendajaks tööotsija ja tööandja vahel nende töösuhte esimesel etapil. Meie ülesandeks on aidata tööotsijale leida sobivat tööd ning tööandjale – sobivaid töötajaid. Eesmärgi saavutamiseks kasutame kolm allpool kirjeldatud koostöö varianti.

Esimene variant on konkreetsele kandidaadile sobiva töökoha otsing. Antud juhul meievaheline koostöö algab sellest, et te saadate meile oma CV ning eelistatud töökoha või ameti kirjeldus. Teile kõige sobivama tööpakkumise leidmine sõltub kõigepealt teie poolt esitatud andmete õigsusest ja täpsusest. Tasub mainida, et selline koostöö variant töötab kõige paremini tippspetsialistide või väiksema konkurentsiga ametikohtadele kandideerimisel. Kui tegemist on suure konkurentsiga ametikohaga, siis selline meetod ei pruugi tuua kõige paremaid tulemusi.

Teine variant on konkreetsele tööpakkumisele kandidaatide otsing. Selliste tööpakkumiste nimekiri asub üleval. Kusjuures mõned tööpakkumised ei ole antud lehel avaldatud, kuna leiame nende jaoks sobivaid kandidaate loetud tundidega. See omakorda toimub tänu kolmandale koostöö variandile.

Kolmas variant on kandidaadi andmete lisamine meie andmebaasi sobiva tööpakkumise ilmumise ootel. Teisisõnu, me paneme kokku info teie oskustest ja varasemast töökogemusest ning lisame meie andmebaasi võtmesõnu kasutades. Sobiva tööpakkumise ilmumisel võtame viivitamata teiega ühendust ja teatame avanenud töövõimalusest. Huvi olemasolul ning tingimuste sobivusel saame esitada teie kandidatuuri töökonkursil osalemiseks.

Kõigi kolme variandi puhul tööle asumise protsess näeb välja järgmiselt:

  1. Teie saadate meile oma elulookirjelduse ehk CV. Soovi korral saate lisada oma kommentaarid otsitava töö või eelistatud ametikoha kohta
  2. Meie spetsialistid analüüsivad teie poolt saadetud CV ning püüavad leida teie jaoks sobiva tööpakkumise. Kui antud momendil sobivad tööpakkumised puuduvad, lisame teie andmed meie andmebaasi sobiva ametikoha pakkumiseks tulevikus
  3. Pärast seda, kui sobiv tööpakkumine leitud, peame potentsiaalse tööandjaga läbirääkimisi ning kooskõlastame teiega tingimused
  4. Kokkuleppele jõudes kontrollime teie tööle asumise protsessi ning vastame tekkinud küsimustele
  5. Teie alustate tööd Euroopas ja ärge unustage öelda oma sõpradele kuidas teie leidsite tööd läbi JobRadar Personalibüroo

Euroopa riikides töö leidmiseks ning sobivate tööpakkumiste saamiseks palume saata meile oma CV kasutades allpool olevat vormi.